Europese NV wordt pasover drie jaar realiteit

(tijd) - De EU-ministerraad keurt maandag definitief de wetgeving goed over de Europese Vennootschap. De verordening over het statuut van de Europese NV treedt gelijktijdig in werking met de richtlijn over de werknemersparticipatie in een Europese Vennootschap. Aangezien de EU-lidstaten drie jaar hebben om de richtlijn om te zetten, wordt de eerste Europese NV pas over drie jaar realiteit.