Europese obligaties moeten doorwegen in portefeuille

Het herstel van de Amerikaanse ekonomie na het einde van de Golfoorlog bleek van korte duur te zijn. Daarna sloeg de recessie opnieuw toe. Hetzelfde fenomeen deed zich voor in de andere Angelsaksische landen: Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Deze negatieve groei, samen met een dalende inflatie, liet lagere rentetarieven toe op de geld- en de obligatiemarkt.