Europese onafhankelijkheid van VS is illusie

De ontwikkelingen in Irak dreigen de agenda van Europese top in Brussel over de economische hervormingen drastisch overhoop te halen. Net wegens de houding van de grote EMU-landen in deze crisis, zijn deze hervormingen nochtans des te belangrijker geworden. Zonder maatregelen dreigt de politieke onafhankelijkheid die ze hebben getoond tegenover Amerika uit te monden in een nog grotere economische afhankelijkheid, stelt LIESBETH VAN DE CRAEN. Zonder Amerikaanse hulp slaagt de Europese economie er meestal niet in een vuist te maken.De auteur is senior economist bij BBL-ING