Europese ondernemers verwachten groei werkgelegenheid

Eurochambers, de Europese vereniging van Kamers van Koophandel, stelde woensdag in Brussel een grootscheepse enquête naar de verwachtingen van de Europese ondernemers voor 1999 voor. Daaruit blijkt dat ondanks een overheersende voorzichtigheid de ondernemers in Europa opvallend veel vertrouwen toonden in de evolutie van de werkgelegenheid.