Europese ondernemingsraden: oproep

BRUSSEL (tijd) - In Antwerpen heeft EG-kommissielid Padraig Flynn het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) gisteren opgeroepen overleg te plegen met de Europese patroonsorganizatie UNICE over de ontwerp-richtlijn van de Europese kommissie tot oprichting van Europese ondernemingsraden in multinationale bedrijven. Hij deed dit tijdens een EVV-kongres over die Europese ondernemingsraden.