Europese onderwijsunie moet in 2010 feit zijn

(tijd) - Europa strekt zijn onderwijstentakels steeds verder uit. Dat de Bolognaverklaring tot een uniformisering van het hoger onderwijs in Europa leidt, is inmiddels bekend. Maar er is meer. In uitvoering van de top van Lissabon is Europa bezig met een stroomlijning van alle onderwijsstelsels in de Unie, van de kleuterschool tot en met de universiteit. Formeel is de Europese Unie niet bevoegd. Dus wordt, net als voor Bologna, de techniek van de intergouvernementele samenwerking gebruikt. Zonder enig maatschappelijk en parlementair debat wordt de Europese onderwijsunie ingevoerd. Tegen 2010 moet ze een feit zijn.