Europese ongerustheid

Het gaat niet goed met de Europese Gemeenschap. Niet alleen blijft de toekomst van het Verdrag van Maastricht onzeker, ook de houding van sommige lidstaten veroorzaakt méér dan een gewone ongerustheid. De Britse premier John Major, van wie verwacht werd dat hij de teksten van Maastricht vóór het einde van het jaar aan het Lagerhuis ter goedkeuring zou voorleggen, verklaart nu plots dat hij dit niet vóór de maand mei zal doen. Ernstige kommentatoren voegen daaraan toe dat het wel eens oktober zou kunnen worden.