Europese rol Brussel verwerken in federaal banenoverleg

(tijd) - De Europese en internationale rol van Brussel zou volgens de voorzitter van het Brussels parlement, Armand de Decker, nog tienduizenden banen kunnen opleveren. Hij acht het daarom 'aangewezen' om in het federaal banenoverleg de Europese rol van Brussel te verwerken en om de federale dotatie voor Brussel te verhogen. Ook moet de haalbaarheid van een tweede internationale luchthaven worden onderzocht.Europa in Brussel levert de Belgische economie jaarlijks 165 miljard op en zorgt voor zo'n 100.000 banen, zo blijkt uit de cijfers voor 1993 van de Nationale Bank van België. De Decker wees er gisteren tijdens een persconferentie na afloop van een onderhoud met Jacques Santer, voorzitter van de Europese Commissie, op dat het verkeerd zou zijn te denken dat de Europese rol van Brussel definitief verworven is.