Europese sociale partners nemen loopje met reiskosten

BRUSSEL (tijd) - De leden van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie en van het Comité van de Regio's nemen het niet altijd even nauw als het om de terugbetaling van hun reis- en vergaderingskosten gaat. De Europese Rekenkamer vroeg gisteren beide instellingen dringend orde op zaken te stellen.De Europese Rekenkamer neemt in haar jaarverslag voor 1996 de terugbetaling van de vergaderings- en reiskosten van de leden van het Economisch en Sociaal Comité (ESC) en van het Comité van de Regio's op de korrel. Het ESC is een adviserend orgaan waarin de vertegenwoordigers van de sociaal-economische belangengroepen zitting hebben: patroonsorganisaties, vakbonden, middenstandsverenigingen, verbruikersorganisaties, landbouworganisaties enzovoort. Het Comité van de Regio's (CR) is een tamelijk jong orgaan dat adviezen uitbrengt over onderwerpen die de onderscheiden regio's van de Europese Unie aanbelangen.