'Europese sociale wetgeving heeft grenzen bereikt'

BRUSSEL (tijd) - 'Op basis van de Europese verdragen heeft de Europese sociale wetgeving haar grenzen bereikt. De vraag welke sociale wetgeving de Europese Unie nodig heeft, is belangrijker dan de vraag of ze behoefte heeft aan nog meer sociale wetten. Een uitweg is wellicht het opnemen van de fundamentele sociale rechten in het Verdrag.'Zo kan de repliek van de Europese kommissie worden samengevat op de kritiek die ze sinds de publikatie van haar sociaal aktieprogramma te verduren krijgt. De vakbonden en de kommissie voor sociale zaken van het Europees parlement verwijten haar in dit programma onvoldoende nieuwe wetgevende initiatieven aan te kondigen. Europees kommissielid Padraig Flynn, verantwoordelijk voor het sociaal beleid, gaat vandaag dieper in op die kritiek. Hij doet dat tijdens een hoorzitting die de Europese kommissie en het Europees parlement over het Europees handvest van de fundamentele sociale rechten van de werkers organizeert.