Europese sociale zekerheid: zoeken naar eenheid in verscheidenheid

LEUVEN (tijd) - "Zonder Europese sociale zekerheid is de kans groot dat de EG-lidstaten een konkurrentieslag voeren in de sociale bescherming, vermits er op alle andere terreinen gelijkschakeling is'. "In alle federale landen heeft de federale overheid grote bevoegdheden om een sociale-zekerheidsbeleid te voeren'. Roger Dillemans, rektor van de KU Leuven, gebruikt deze twee argumenten om te pleiten voor een Europees systeem van sociale zekerheid.