Europese staalproduktie achteruit in 1993

LONDEN (reuter) - De totale Westeuropese en EG-staalproduktie zal in 1993 afnemen. De Britse staalproduktie zal evenwel door de lage notering van het pond stijgen. Dit meldde het konsultbureau MEPS (Europe). Het MEPS verwacht dat de staalproduktie in de EG in 1993 met twee miljoen ton zal afnemen tot 130,5 miljoen ton. De hoogovens zouden in de tweede helft van 1993 de produktie wel weer opvoeren. In het derde kwartaal verwacht MEPS een heropleving. De orders zouden vanaf dan weer binnenlopen.