Europese termijnbeurzen pikken marktaandeel in van Amerikanen

(tijd) - De wereld van de afgeleide produkten is aan het bekomen van de schokgolf veroorzaakt door Barings, Daiwa en consoorten. Na een zwak beursjaar 1995 zit de activiteit op de gereglementeerde markten opnieuw in de lift. De groei is echter allerminst spectaculair. De volwassen Amerikaanse termijnbeurzen stagneren, de Aziatische stap voorwaarts blijft achterwege en de Parijse beurs Matif verliest terrein. De Britse Liffe, de Duitse DTB en de kleinere Europeanen zorgen voor voldoende tegenwicht.Vorig jaar vroegen velen - zelfs professionelen in de sector - zich af of de markten van afgeleide produkten wel een toekomst hebben, toen duidelijk werd dat deze instrumenten bij ongeoorloofd gebruik het hele financiële systeem in gevaar zouden kunnen brengen. Vandaag oordeelt men genuanceerder over de ongelukken à la Barings. De wereld van de futures beseft dat er altijd wel debâcles zullen zijn (zoals dit jaar nog het Sumitomo-schandaal), maar ze merkt ook dat banken, beurzen, eindgebruikers en regulatoren samen ernstige stappen nemen om de operationele risico's eigen aan deze produkten in te dijken.