Europese top 10 verzekeraars allang present op Belgische markt'

(tijd) - De posities op de Europese verzekeringsmarkt worden momenteel in snel tempo ingenomen. De top 10 van de Europese verzekeringssektor heeft geruime tijd geleden al een plaats verworven op de Belgische markt en dat zal wel voor de meeste andere nationale markten in de EG het geval zijn. De groep van 4.000 verzekeringsondernemingen in Europa wordt ten gevolge van fusies en overnames in versneld tempo afgebouwd of gestroomlijnd in grote gehelen. Vast staat dat haast elke EG-burger in de jaren 90 kennis zal maken met de produkten van een of meer van die groepen.