Europese top kan noord-zuid-konfrontatie worden

BRUSSEL (tijd) - Op de Europese Raad (topkonferentie der regeringsleiders van de EG-landen) die vrijdag en zaterdag in Lissabon wordt gehouden, zal het mandaat van de voorzitter van de Europese kommissie, Jacques Delors, zo goed als zeker met nog eens twee jaar verlengd worden. Over het zogenaamde pakket-Delors-II, de door Delors voorgestelde stijging van de inkomsten van de EG, moet daarentegen geen overeenstemming verwacht worden. In het slechtste geval kan de top zelfs uitdraaien op een konfrontatie tussen de armere lidstaten, die meer geld eisen, en hun zuinige partners. Toen Jacques Delors in februari jl. namens de Europese kommissie zijn plannen bekendmaakte om de financiële middelen van de Gemeenschap tussen 1993 en 1997 te verhogen, ging hij ervan uit dat hierover reeds een beslissing zou vallen tijdens de Europese Raad van eind deze week. Ook de Portugese regering, die deze maand haar zes maanden durende EG-voorzitterschap afsluit, leefde in die illuzie. Een akkoord over zo'n zwaar dossier zou niet alleen een kroon op het werk van het Portugese voorzitterschap, maar ook een meevaller voor het arme Portugal geweest zijn. Portugal is immers één van de vier landen (samen met Spanje, Griekenland en Ierland) die het meest profijt zullen halen uit een stijging van de EG-middelen. De noordelijke lidstaten tekenden de voorbije maanden echter ernstige bezwaren aan tegen het zgn. pakket-Delors-II. De tegenstelling tussen beide kampen is de voorbije maanden niet verdwenen, wel integendeel.