Europese top kan struikelen over stabiliteitspact

BRUSSEL (tijd) - Als de regeringsleiders van de vijftien EU-lidstaten die vrijdag en zaterdag in Dublin voor een Europese Raad bijeenkomen, van die bijeenkomst een succes willen maken, zullen ze op zijn minst overeenstemming moeten bereiken over een stabiliteitspact. Dat zal vanaf 1999 gelden voor de lidstaten die de Europese eenheidsmunt aannemen. Het uitblijven van een akkoord over dit pact zou op zichzelf misschien geen ramp zijn, maar zou de geloofwaardigheid van de eenheidsmunt geen goed doen.Ter voorbereiding van de Europese Economische en Monetaire Unie, die op 1 januari 1999 van start gaat, moet de top van Dublin in drie dossiers vooruitgang boeken: het juridisch statuut van de toekomstige eenheidsmunt, de euro; het nieuwe wisselkoersmechanisme en een stabiliteitspact.