Europese top strandt op twist over toekomstige machtsverdeling

BRUSSEL (tijd) - Een twist over de machtsverdeling in een uitgebreide Europese Unie deed de EU-top zaterdag in een impasse belanden. Spanje en Polen stonden lijnrecht tegenover Frankrijk en Duitsland. In de wandelgangen klonk kritiek op de Italiaanse premier en huidige EU-voorzitter, Silvio Berlusconi. Die beperkte zich hoofdzakelijk tot bilateraal overleg en liet het nooit tot echte onderhandelingen komen.Feiten