Europese top van Brussel moet duurzaamheid waarmaken

België wil zwaar wegen op de duurzaamheidsagenda van de Europese top van Brussel van 21 maart 2002. Ons land zal getreuzel over chemische stoffen niet langer aanvaarden. Zowel de lidstaten als het Europese niveau moeten tegen de volgende lentetop een doorzichtig milieubeleid garanderen. De EU moet het principe de vervuiler betaalt in de praktijk brengen. Er moet ook snel werk worden gemaakt van een Europese groene fiscaliteit, stellen Olivier DELEUZE en Jef TAVERNIER. De auteurs zijn respectievelijk de federale staatssecretaris van Energie en Duurzame Ontwikkeling en de minister vanVolksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu.