Europese Unie legt veiligheidsdoctrine vast

(tijd) - Een uitgebreid Europa moet een betere wereld uitbouwen en zijn verantwoordelijkheid nemen voor de globale veiligheid. Dat is de basisfilosofie achter de Europese veiligheidsdoctrine. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken keurden die gisteren goed.