Europese Unie: Londen moet dolle-koeienziekte feller bestrijden

BRUSSEL (tijd) - De EU-ministers van Landbouw vroegen de Britse regering dinsdagavond in Luxemburg bijkomende maatregelen te nemen ter bestrijding van de dolle-koeienziekte. Het Britse plan voor de selectieve slachting van runderen achtten ze ontoereikend. Pas na striktere maatregelen kan aan de geleidelijke opheffing van het exportverbod voor Brits rundvlees worden gedacht.De ministers baseerden zich op een verslag van hun veterinaire deskundigen. De Britse expert uitgezonderd, noemden die deskundigen het Britse selectieve slachtplan ter bestrijding van de dolle-koeienziekte (BSE) ontoereikend. De Britse regering wil 42.000 runderen jonger dan 30 maanden, die mogelijk besmet zijn met BSE, vernietigen of in quarantaine plaatsen. Die slachting komt bovenop het besluit de komende jaren 4,6 miljoen afgeschreven melkkoeien te vernietigen.