Europese Unie verplicht Italië te snoeien in sociale uitgaven

BRUSSEL (tijd) - De Europese Unie dwingt Italië ertoe zijn sociaal zekerheidsstelsel verder te hervormen, om de uitgaven in de sociale zekerheid te drukken. De EU-ministers van Financiën achten dit noodzakelijk om Italië op het pad van de Europese convergentie te houden. Rome blijft er bij het begrotingstekort dit jaar tot 3 procent te kunnen beperken.De EU-ministers van Financiën bespraken gisteren het Italiaanse convergentieplan 1998-2000. Alle EU-lidstaten moeten zulke plannen opstellen om hun beleid aan de convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht aan te passen.