Europese Unie verstrengt normen voor afvalverbranding

(tijd) - De Europese Commissie stelde gisteren aanpassingen voor aan de richtlijn inzake de verbranding van gevaarlijk afval. Er komen strenge grenswaarden voor de aanwezigheid van zware metalen en dioxines in het afvalwater van verbrandingsovens. Ook komen er strenge beperkingen van de verspreiding van cadmium en kwik in het afvalwater. In 1994 trad een strenge Europese reglementering in werking voor de verbranding van gevaarlijk afval. Voor de meest giftige stoffen, zoals dioxines en zware metalen, werden grenswaarden vastgesteld voor de uitstoot.