Europese Unie wil komaf maken met soepele Belgische douaneregeling

De Belgische administratie van douane en accijnzen moet haar bestaande aangifteregeling voor de uitvoer van producten binnen de twee maanden in overeenstemming brengen met de Europese voorschriften. De Europese Commissie gaat een advies in die zin sturen naar de Belgische overheid. Als ons land dat advies niet opvolgt, dan komt het tot een proces voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De aanpassing zal Belgische bedrijven die uitvoeren, met zware en dure logistieke problemen opzadelen, waarschuwen senior manager Dirk Aerts en tax consultant Pieter Haesaert van Pricewaterhouse Coopers Tax & Legal.De betwisting draait rond de plaats waar de uitvoeraangifte moet ingediend worden. Dat moet ofwel in het douanekantoor dat bevoegd is voor het gebied waar de onderneming is gevestigd ofwel in het douanekantoor waar de goederen verpakt of geladen worden voor de uitvoer. Gebeurt de aangifte in het douanekantoor van de plaats waar het exportbedrijf is gevestigd, dan is zij enkel geldig indien op dat moment ook de goederen worden aangeboden.