Europese Unie zet stappen naar gemeenschappelijk optreden

BRUSSEL (tijd) - In het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid biedt het Verdrag van Maastricht de Europese Unie de mogelijkheid tot een gezamenlijk optreden. De EG-Top in Brussel heeft alvast een impuls gegeven voor gemeenschappelijke aktie in drie gebieden: het Midden-Oosten, ex-Joegoslavië en centraal- en Oost-Europa. Vooral met het zogenaamde pakt voor de stabiliteit van Europa willen de Twaalf hun buitenlands blazoen oppoetsen. Via preventief beleid willen ze komen tot verdragen die de rechten van minderheden en de grenzen in Oost- en centraal-Europa garanderen (Tijd, 11 december). Het Europese initiatief is vooral gericht op de landen uit midden- en Oost-Europa die op termijn lid kunnen worden van de Europese Unie en verdragen in die zin hebben afgesloten of daarover aan het onderhandelen zijn.