Europese verdragen misleidend over uitlevering

(tijd) - In het dossier van de twee Basken slaan alle partijen elkaar om de oren met argumenten uit Europese conventies en afspraken. Spanje dreigt met een gijzeling van de EU-samenwerking inzake justitie en binnenlandse zaken na de vrijlating van het Baskische koppel Moreno-Garcia. Aan de andere kant rijzen er vragen over de verenigbaarheid van de beslissing van de Raad van State met Europese verdragen.De (voorlopige) weigering tot uitlevering van de twee Basken gebeurde op grond van een Conventie van de Raad van Europa voor terrorisme-bestrijding van 1977. Dat verdrag somt een aantal zwaarwichtige feiten op die aanleiding geven tot uitlevering, zoals vliegtuigkapingen, gijzelingen, bommenleggen of medeplichtigheid daaraan en terreuraanslagen.