Europese verzekeringsmarkt vandaag open maar nog niet voor iedereen

(tijd) - Enkel Frankrijk staat vandaag helemaal klaar om de Europese eengemaakte verzekeringsmarkt op te stappen en te profiteren van de aktieve vrije dienstverlening. Als enige land van de Europese Unie heeft het niet enkel de Derde Europese verzekeringsrichtlijn opgenomen in de eigen nationale wetgeving maar trof het ook alle nodige begeleidende maatregelen. Vandaar dat de opening van de vrije Europese verzekeringsmarkt in mineurstemming verloopt.Tot nu toe konden Europese verzekeraars reeds verzekeringen verkopen aan partikulieren uit andere landen krachtens de zogenoemde 'passieve' vrije dienstverlening. Dat betekende dat partikulieren en kleine ondernemers in het buitenland een verzekering konden afsluiten, maar hiervoor geen beroep konden doen op een tussenpersoon. Nu mag dat wel. Verzekeraars die in hun thuisland erkend zijn door de lokale kontroledienst kunnen in elk land van de Europese Unie aan de slag zonder nieuwe erkenning of vestiging. Een Italiaans verzekeraar kan voortaan rechtstreeks een levensverzekering verkopen aan een Belgisch partikulier. Om praktische redenen kan die maatschappij een bijkantoor openen in Brussel. Wordt zo'n bijkantoor geopend, dan zal dat gekontroleerd worden door de Italiaanse kontroledienst voor de verzekeringen. Richt die verzekeraar daarentegen een Belgische dochtermaatschappij op, dan wordt de Belgische Kontroledienst voor de verzekeringen (CDV) weer bevoegd zoals dat nu reeds het geval was. Vandaar dat waarnemers weinig veranderingen verwachten op de Belgische markt. De belangrijkste Europese verzekeringsgroepen hebben al een Belgische dochtermaatschappij. In dat opzicht was de Belgische verzekeringssektor al zeer sterk geïnternationalizeerd. Uit bijgaande tabel blijkt hoe sterk de grootste Europese groepen zijn ingeplant in de andere Europese landen.