Europese verzekeringssektor staat nog voor berg wetgevend werk

BRUSSEL (tijd) - De externe bedreiging van de Europese ekonomie door andere ekonomische grootmachten was de voornaamste drijfveer voor het opstellen van de Europese eenheidsakte in 1985. Maar, als men weet dat het momenteel minstens twee jaar duurt vooraleer een Europese richtlijn effektief doorgevoerd wordt in de nationale wetgeving, dan zouden eind '90 alle Europese richtlijnen moeten goedgekeurd zijn, wil men de limiet van 31 december 1992 respekteren. Een onmogelijke zaak, volgens Alastair Sutton, hoofd van het direktoraat - generaal 15 van de Europese kommissie gisteren tijdens een seminarie.