Europese werkgevers formuleren hun eisen voor de IGC

BRUSSEL (tijd) - De Europese werkgeversorganisatie Unice formuleerde woensdag haar verlanglijstje betreffende de Intergouvernementele Conferentie (IGC), die moet leiden tot een hervorming van de Europese instellingen. Hun zeven punten tellende lijstje is bedoeld voor de Europese staats- en regeringsleiders die zaterdag in het kader van de IGC in Dublin bijeenkomen.Unice drukt op het belang van een precieze en duidelijke tekst voor de IGC, liever dan een verzameling vrome wensen. 'Algemene principes over sociale bescherming, milieu of fundamentele rechten horen niet thuis in een juridisch afdwingbaar verdrag', aldus de werkgeversorganisatie. De EU zou met het opnemen van dergelijke principes alleen maar valse hoop wekken, stelt Unice.