Europol niet opgewassen tegen strijd kinderhandel

(tijd) - Naar aanleiding van de zaak-Dutroux gaan steeds meer stemmen op om kinderhandel Europees aan te pakken. Daarbij wordt dan in de eerste plaats gedacht aan een versterking van de Europese politiesamenwerking Europol. Maar de gegevens die door Europol kunnen worden uitgewisseld, mogen geen 'persoonlijke' gegevens bevatten, ook niet over seksuele geaardheid.Europol, de Europese politiedienst voor drugsbestrijding, werd pas een maand geleden door alle lidstaten formeel goedgekeurd. De politiedienst, die vooral gegevens zal verzamelen, uitwisselen en analyseren, kan pas van start na ratificatie door alle EU-landen. De taak van Europol is intussen wel uitgebreid tot mensenhandel, autozwendel, nucleaire smokkel en clandestiene immigratie.