Advertentie
Advertentie

Eurosense haalt nieuw kontrakt Vlaams gewest binnen

(tijd) - De Vlaamse regering heeft zopas een kontrakt gesloten met het Vlaamse bedrijf Eurosense betreffende het in kaart brengen van de kuststreek met behulp van luchtfoto's. Het kontrakt heeft een waarde van 700 miljoen frank en loopt over negen jaar. Vanuit SP-hoek kwamen er kritische vragen over de bij dit kontrakt gevolgde onderhandse procedure, maar die werden door de bevoegde minister Theo Kelchtermans (CVP) gecounterd.Kelchtermans argumenteerde dat Eurosense de enige firma is die de nodige technische kapaciteiten en vliegvergunningen heeft om snel dergelijk kontrakt aan te gaan, zodat zijn keuze voor een onderhandse aanbesteding perfekt legaal zou zijn. Volgens de minister kon de opdracht ook niet langer worden uitgesteld. Het gaat om een belangrijk facet van de kunstbeveiliging. Het wetenschappelijk komitee Geografische Systemen (GIS) bracht over de zaak ook een zeer terughoudend advies uit. Het komitee drong er op aan dat de opdracht zou ingepast worden in een globale strategie rond kartografische gegevensverwerking. De gegevensverwerking diende voor het komitee ook de internationale standaarden te respekteren. Kelchtermans toonde zich bereid, op vraag van de wetenschappers, om het kontrakt in een latere faze aan te passen aan de nog uit te werken globale strategie.