Euroskepticisme tast ook Vlaamse partijen aan

(tijd) - Dit Europa willen wij niet. Oproep voor een ander Europa. Voor een Europa waar Vlamingen thuis zijn. Europa heeft ons bedrogen. Grote kuis. Aan deze slogans worden de meeste verkiezingsprogramma's opgehangen. Het euroskepticisme is ook tot in Vlaanderen doorgedrongen. Enkel de meerderheidspartijen slagen er nog in iets positief te zeggen over het huidige Europa.SP en CVP stellen dat een groot deel van onze welvaart aan Europa te danken is. Tegelijk heeft Europa er voor gezorgd dat er in dit deel van de wereld gedurende vijftig jaar geen oorlog meer is gevoerd. Toch moeten ook SP en CVP vaststellen dat het huidig Europa niet volmaakt is. De CVP wijst er wel op dat onder het Belgische voorzitterschap de Europese Unie een nieuwe stimulans heeft gekregen. Dit gebeurde dan ook onder de leiding van een kristen-demokratisch premier, met name Dehaene.