Eurotunnel betaalt ten vroegste in 2006 dividend

(tijd) - Eurotunnel, het Frans-Brits consortium dat de Kanaaltunnel in concessie heeft, kan zijn aandeelhouders in het beste geval pas in 2006 een dividend uitbetalen. Maar het management sluit evenmin een nieuwe cashcrisis uit. Tegen die achtergrond wordt de aandeelhouders gevraagd op 10 juli de reeds eerder bedongen schuldherschikking met de banken goed te keuren. Veel keuze hebben ze niet: het is dat of het neerleggen van de boeken.Eurotunnel stelde gisteren aan de pers zijn toekomstvisie voor. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen een basisscenario en een ongunstig scenario, telkens rekening houdend met een al dan niet verlenging van de concessie. Nu bedraagt die 65 jaar (tot 2052), maar het consortium wil die graag verlengd zien tot 99 jaar (tot 2086). De onderhandelingen daarover met de Franse en Britse regering zijn al een tijdje aan de gang. Indien de concessie met 34 jaar wordt verlengd, zou dat een enorme impact hebben op de afschrijvingen en dus op de nettowinst van de onderneming.