Eurotunnellening in de aanbieding

(tijd) - Handel in bankleningen aan Derde-Wereldlanden op de secundaire markt is geen ongewoon fenomeen, maar wanneer het over leningen aan westerse ondernemingen gaat, gaat er bij sommigen een lichtje branden. Ook bij de Financial Times, die op de Londense beurs een dergelijke transaktie signaleert in leningen aan Eurotunnel, het Frans-Brits consortium dat de Kanaaltunnel bouwt. Het ging slechts om een klein pakket dat echter wel met een discount van 30% werd verkocht. Volgens de krant kunnen louter technische redenen aan de basis liggen van de verkoop, maar het kan ook een indicatie zijn dat de toekomst van Eurotunnel niet zo zeker is als het management wil laten uitschijnen. Zoals bekend kreeg het consortium onlangs toestemming van het bankensyndikaat om af te wijken van de debt coverage ratio, een indicator die de termijn meet binnen de welke aangegane schuld met eigen cash flow kan worden terugbetaald. Eurotunnel sluit trouwens niet uit dat na de opening van de tunnel - ten vroegste einde 1993 - een nieuwe financieringsronde nodig zal zijn. Eurotunnel meldde gisterennamiddag dat het geen weet heeft van de genoemde transaktie, nochtans zou ze daarvan op de hoogte moeten gesteld worden.