Eurovignet: discriminatie stoppen

De gedifferentieerde eurovignettarieven die de Europese raad op 1 december 1998 goedkeurde, zullen pas in 2000 van toepassing zijn. 'De Europese overheid bewandelt de aanstekelijke weg van de gemakzucht door het wegvervoer meer te belasten', stelt het Verbond van Ondernemingen in een reactie. 'De noodzakelijk liberalisering van de spoorwegen schuift de Europese Unie echter voor zich uit. Bij gebrek aan een concurrerend spoorwegalternatief zal de hele economie moeten opdraaien voor de hogere transportkosten. De EU bestendigt een tijdgebonden heffing die concurrentieverstoringen tussen lidstaten veroorzaakt en zwaar drukt op het plaatselijk transport dat aangewezen is op het wegvervoer en op de economische activiteiten die ervan afhangen.' Volgens het VBO zou deze tariefaanpassing een gelegenheid moeten zijn om een eind te maken aan de discriminatie van de Belgische vervoerders, die sedert 1995 betalen nog vóór ze gereden hebben. Deze heffing zou uitsluitend mogen worden toegepast op het gebruik van het autowegennet en de grote N-wegen, zowel door voertuigen van niet-inwoners als door voertuigen die in België ingeschreven zijn. De Europese richtlijn voorziet in een heffing, en niet in een aanvullende verkeersbelasting.