Advertentie
Advertentie

Eurozone stevent af op tragere economische groei

(tijd) - De economische groei in de eurozone vertraagt de komende maanden. Dit suggereert de voorlopende indicator van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook in België bereikte de conjunctuurcyclus wellicht een piek. Recente gegevens over ons land zijn niet beschikbaar, maar de Belgische conjunctuurcyclus loopt normaal voor op de Europese.