Eurozoneboekt geringe kapitaaluitvoer

(tijd) - De eurozone boekte in september een nettokapitaaluitvoer van 1,3 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Centrale Bank (ECB). De kleine kapitaaluitvoer is een verrassing, want de euro steeg in september van 1,10 tot 1,17 dollar. De directe investeringen leidden tot een kapitaaluitvoer van 9,6 miljard. Portefeuillebeleggingen daarentegen zorgden voor een kapitaalinvoer van 8,3 miljard. Aandelentransacties die ten minste 10 procent van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigen, worden beschouwd als directe investeringen. Kleinere aandelentransacties en alle verrichtingen van schuldbewijzen worden geboekt als portefeuillebeleggingen. De ECB zegt dat niet-ingezetenen voor 29,1 miljard euro Europese effecten kochten, terwijl Europese investeerders voor 20,9 miljard effecten uit de rest van de wereld kochten. De lopende rekening van de betalingsbalans sloot in september met een overschot van 7,7 miljard euro. De surplussen van het goederen- en dienstenverkeer waren groter dan de tekorten van de inkomens en de lopende overdrachten. Het boni was 5 miljard groter dan in augustus. Schuld eurozone De ECB deelde ook mee dat de netto buitenlandse schuld van de eurozone in 2002 met 100 miljard euro toenam tot 290 miljard. De nettoschuld is het verschil tussen de bezittingen van buitenlanders in de eurozone en de bezittingen van Europeanen in de rest van de wereld. Niet-ingezetenen bezaten voor 7.568 miljard activa in de eurozone. De eurozone bezat slechts voor 7.278 miljard activa in de rest van de wereld. De buitenlandse schuld steeg omdat het vermogen in de vorm van directe investeringen daalde en de schuld in de vorm van portefeuillebeleggingen toenam. WV