Advertentie
Advertentie

Evaluatie overheidsbeleid blijft amateurswerk

(tijd) - Het imago van de overheid kreeg de voorbije jaren gevoelige klappen. Naast de traditionele kritiek op de logge bureaucratie, de politisering, het gebrek aan motivatie, de verspilling, de onbekwaamheid en de corruptie, dreven de ontvoeringen van kinderen en de dioxinecrisis dit imago naar een dieptepunt. Als de overheid geloofwaardig wil overkomen, moet ze leren haar beleid te evalueren, iets waarin ze nog niet erg bedreven is. De vijf parlementen die ons land rijk is, moeten via een echte controle hun bijdrage tot die beleidsevaluatie leveren.