... evenals de nieuwe EU-vormingsinstellingen

(tijd) - De EU-kommissie stelde tevens voor het Europees centrum voor de ontwikkeling van beroepsopleiding te verhuizen van Berlijn naar het Griekse Thessaloniki. In Turijn wordt alles in gereedheid gebracht om de Europese stichting voor de vorming te herbergen alsook het Tempus-sekretariaat, dat momenteel in Brussel gevestigd is. De nieuwe stichting zal instaan voor uitwisseling van studenten en vorsers met de voormalige Oostbloklanden.