Ex-Oostblok-landen zien licht aan einde van tunnel

De ex-Oostblok-landen hebben het ergste achter de rug, zo schrijft de Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar halfjaarlijks rapport. Vorig jaar nam de daling van het bruto binnenlands produkt af en voor dit jaar verwacht de organizatie enkel in Rusland nog een negatieve groei. De Aziatische regio presteerde andermaal uitstekend en daar lijkt in de toekomst geen verandering in te komen, integendeel. Tot slot lijkt ook Latijns Amerika zijn naam van groeiregio terug alle eer aan te doen, na de kortstondige terugval in 1992. Polen en Roemenië konden in 1993 reeds een groei van respektievelijk 4 en 1 procent voorleggen, voor dit jaar wordt de BBP-toename in beide landen op 4 en O procent geraamd. De groei in Hongarije en Tsjechië zou dit jaar op respektievelijk 1 en 2 procent uitkomen, nadat die vorig jaar nog een negatieve groei van 1 en 0,3 procent optekenden. Rusland blijft dit jaar evenwel kampen met een negatieve groei van 10 procent, nadat vorig jaar de ekonomie ook al met 12 procent achteruit ging. Voor 1995 zou de negatieve groei afremmen tot 2 procent.