Advertentie
Advertentie

Examen om Nederlander te worden

DEN HAAG (anp) - De Nederlandse Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een uniforme toets die een buitenlander met succes moet afleggen, wil hij Nederlander worden. Van de grote fracties vindt het CDA het niveau van de toets te laag. Slagen in de toets garandeert volgens de CDA onvoldoende dat de genaturaliseerde volwaardig gebruik kan maken van de plichten en rechten die aan de Nederlandse nationaliteit zijn verbonden.De toets is in opdracht van het ministerie van Justitie ontwikkeld door het Studiecentrum voor Volwasseneneducatie (SVE) en wordt mondeling afgenomen. De beoordeling gebeurt door deskundige docenten. Nu zijn het nog gemeente-ambtenaren die beoordelen of een buitenlander die Nederlander wil worden voldoende kennis van de Nederlandse taal en algemene bagage heeft om voor naturalisatie in aanmerking te komen.