Excessen op de beurs Brussel

Op 7 maart 1996 bereikte de Bel20 een historisch maximum van 1.756 punten, een stijging van 36,6 procent ten opzichte van de laagste koers van de laatste 12 maanden (1.285 op 23/3/1995). Het is onbetwistbaar dat de Bel20 veel meer gestegen is dan de index van de contantmarkt, die slechts 26 procent gestegen is. Deze spectaculaire hausse van Brussel komt vrij onverwacht. De resultaten gepubliceerd door de meeste bedrijven over 1995 zijn goed, maar blijken bij nadere analyse gerealiseerd te zijn gedurende het eerste halfjaar 1995. Het tweede halfjaar was over het algemeen slecht tot zeer slecht. Ook de berichten van het economisch front zijn niet schitterend. In 1994 kende het Bruto Nationaal Produkt een groei van 2,2 procent. In 1995 zal dit cijfer slechts uitkomen op 1,9 procent en in 1996 op 1,2 procent. Echte pessimisten verwachten zelfs slechts 0,6 procent. De inflatie is laag (1,5% in 1995), maar zou in 1996 kunnen stijgen tot 2,4 procent. Ook aan de rentedaling is (tijdelijk?) een einde gekomen. De OLO op 10 jaar geeft 6,94 procent en benadert weer de psychologische grens van 7 procent.