Exclusief: de volledige lijst met aandeelhouders van het Gemeentekrediet

(tijd) - Op een parlementaire vraag naar de precieze aandeelhoudersstructuur van het Gemeentekrediet bleef minister Maystadt van Financiën deze week het antwoord schuldig. Hij had de exacte samenstelling van het aandeelhouderschap ook niet. Deze krant heeft ze wel. We geven exclusief de volledige samenstelling van de aandeelhouderslijst die onze volksvertegenwoordigers niet kregen, hoewel het Gemeentekrediet een publieke instelling is, die bovendien gecontroleerd wordt door openbare besturen.Men kan zich afvragen waarom het Gemeentekrediet met zulke grote hardnekkigheid de aandeelhouderslijst afschermde. Strikt juridisch heeft het Gemeentekrediet natuurlijk gelijk als het zegt dat een naamloze vennootschap niet de lijst van haar aandeelhouders mag publiek maken.