Executieve raadpleegt bevolking over TGV

(tijd) - De Vlaamse regering gaat de bevolking informeren en raadplegen over het TGV-projekt, alvorens een beslissing terzake te nemen. Aan de beslissing zal voorts ook een debat in de Vlaamse raad voorafgaan. Dat is alvast de intentie die de bevoegde gemeenschapsministers Kelchtermans (milieu) en Waltniel (ruimtelijke ordening) vandaag aan hun kollega's in de executieve ter goedkeuring voorleggen. Over hun voorstel werd voordien reeds een consensus bereikt tussen de kabinetsafgevaardigden van de vier partners in de executieve.