Executieve verdeelt 50 miljoen over milieuverenigingen

(tijd) - De Vlaamse regering heeft gisteren met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen in Vlaanderen geregeld. In totaal worden dit jaar voor 50 miljoen frank subsidies verdeeld. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een dekreet dat reeds dateert van april vorig jaar.