Executieven bevoegd voor onteigeningen

Ook al is de onteigeningsprocedure zelf nationale materie, de deelgebieden zijn wel degelijk bevoegd om in het kader van de hen toegewezen bevoegdheden tot onteigening "ten algemenen nutte" van onroerende goederen over te gaan. Zo luidt het antwoord van het Arbitragehof op een prejudiciële vraag van het hof van beroep in Luik.