Exit programma-overeenkomst?

Zowel minister Willy Claes van ekonomische zaken als staatssekretaris Elie Deworme voor energie hebben elk een studiebureau opdracht gegeven de programma-overeenkomst tot regeling van de prijzen voor olieprodukten in België te onderzoeken. De twee studies kwamen tot nagenoeg dezelfde konklusies, namelijk dat het kontrakt niet naar behoren werkt en dat de verbruiker met de verdwijning ervan tenslotte beter af zal zijn.