Advertentie
Advertentie

Exit Rudy

Vijftien jaar nadat hij samen met Leo Meuris het technologiebedrijf Real Software uit de grond had gestampt, werd Rudy Hageman eind september bedankt voor bewezen diensten. Zijn opvolger, Theo Dilissen, probeert samen met een versterkte raad van bestuur te redden wat er te redden valt en Real Software een nieuwe start te geven.Begin dit jaar doken de eerste geruchten op over de wankele positie van voorzitter en algemeen directeur Hageman. Die had in 1999 Theo Dilissen weggehaald bij het Deense schoonmaakbedrijf ISS om deputy CEO te worden bij Real Software. Dilissen kwam terecht in een groep die gedurende jaren het ene na het andere bedrijf had overgenomen maar weinig werk had gemaakt van een ernstige integratie. Een confederatie van bedrijven, zo zou Dilissen nadien verwijzen naar het Real Software van Rudy Hageman.De kritiek vanuit verschillende hoeken op de figuur van Hageman had deels betrekking op de aparte managementstijl van de ondernemer die weinig tegenspraak duldde en in wiens woordenboek het woord delegeren niet voorkwam. Maar vooral de Amerikaanse ramp woog zwaar op Hagemans positie. Real Software nam begin 1999 Tava over voor zowat 190 miljoen euro. Dit bedrijf deed vooral aan Y2K-dienstverlening. Toen de millenniumbug ontmanteld was, dacht Hageman dat hij Tava snel actief kon laten worden in andere IT-domeinen. Dat bleek een foutieve inschatting. Tava slorpte handenvol geld op, terwijl de ene na de andere klant opstapte. Een forse herstructurering was het gevolg.De beleggers dachten er het hunne van en stuurden het aandeel Real Software almaar lager. Medio januari zakte het aandeel voor het eerst beneden de introductieprijs van 3,72 euro. Op het eind van diezelfde maand legde Hageman zijn functie van gedelegeerd bestuurder neer. Theo Dilissen neemt sindsdien het dagelijkse beleid waar. Hageman zou nog wel tot eind september voorzitter blijven.In maart maakte Real Software een nettoverlies van 271 miljoen euro bekend over boekjaar 2000. Dit enorme bedrag was vooral te wijten aan de volledige afboeking van de Amerikaanse dochters Tava en Inc. Maar, zegde Dilissen, er was ook goed nieuws. Met het Zweeds-Zwitserse ABB werd een princiepsakkoord gesloten over de verkoop van Tava. ABB moest enkel nog een onderzoek van de boeken doen, maar problemen verwachtte Dilissen niet. Voor de schuldenlast van 218 miljoen euro had Real Software nog tot juni tijd om met de banken een schuldherschikking af te spreken.De deal met ABB sprong echter af, zodat Real Software zich gedwongen zag de waarde van de Amerikaanse activiteiten op nul te zetten. Wat er precies was fout gelopen met ABB, werd in het midden gelaten.VertrouwenIn juli meldde Real Software dat met de banken een akkoord was bereikt over een schuldherschikking. Die scholden 25 miljoen euro schulden kwijt en kenden een langetermijnlening toe van 94 miljoen euro. De rest, 99 miljoen, werd herschikt via een achtergestelde lenig. De banken verwierven ook warrants. Voorwaarde was wel dat Real Software erin slaagde een reeks minderheidsbelangen uit te kopen bij bedrijven die het had overgenomen, maar waarvan de oud-managers nog aandelen bezaten. De banken stonden enkel toe dat Real Software betaalt met eigen aandelen. Het overtuigen van de oud-managers had nogal wat voeten in de aarde.Nu moesten nog de houders van de automatisch converteerbare obligaties over de streep getrokken worden. Zij kregen van Real Software te horen dat ze een aantal jaar geen rentebetaling zouden ontvangen. Na het nodige onderhandelen gingen ook zij akkoord met een couponbetaling in de vorm van aandelen.De schuldherschikking was daarmee verworven. Het komt er voor Real Software nu nog op aan snel het vertrouwen van de beleggers te herwinnen. Dat is de taak van het nieuwe management onder leiding van Theo Dilissen, onder het toezicht van een al even nieuwe raad van bestuur. Luc VAN AELST