Exit Zénobe Gramme

(tijd) - Volgens de Nationale Bank van België is het bankbiljet van 5.000 frank met daarop de beeltenis van de Luikse elektrotechnicus en uitvinder Zénobe Gramme een waardeloze test. Volgens de bank werd het testbiljet te kwader trouwer door een potentiële toeleverancier van de drukkerij van de bank onder het publiek gebracht. De bank voert een intern onderzoek uit naar deze inbreuk op haar procédures.