Expansiesteun voor Sentinel

(tijd) - Minister-president Luc Van den Brande van de Vlaamse regering keurde het expansiedossier van het bedrijf Sentinel uit Wellen goed. Bij Sentinel worden hoofdzakelijk "floppy discs' gemaakt. De omzet, die voor 95 procent wordt uitgevoerd, steeg de jongste jaren met 50 procent. Voor de periode '94-'95 plant het bedrijf een investeringspakket van 350 miljoen fr. Daarmee wil men enerzijds de produktiekapaciteit via de nieuwste technologie uitbreiden, terwijl men zich anderzijds wil voorbereiden op de produktie van optische media (CD ROM/CDR). Door de investeringen zou de tewerkstelling van 236 tot 271 personeelsleden opklimmen. Precies een jaar geleden investeerde Sentinel 380 miljoen in een uitbreiding van de produktiekapaciteit. Daarmee werden 51 banen gecreëerd.