Advertentie
Advertentie

Expansiesteungehergroepeerd in Hermesfonds

(tijd) - De twee Fondsen voor Economische Expansie en Regionale Reconversie (FEERR), waaruit sinds 1991 expansiesteun wordt verleend aan ondernemingen in Vlaanderen, worden op 1 januari vervangen door het Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid, dat de naam Hermesfonds krijgt. Dat staat in het ontwerp van programmadecreet dat de Vlaamse regering bij het Vlaams Parlement indiende.De samenvoeging van de twee fondsen in het nieuwe Hermesfonds past in het vernieuwd economische ondersteuningsbeleid van de Vlaamse regering. Het gaat om een heroriëntatie van de rechtstreekse steun aan bedrijven naar flankerende beleidsmaatregelen. Ze loopt tevens vooruit op het geleidelijke wegvallen van de regionale ontwikkelingszones. Het Hermesfonds neemt de rechten en verplichtingen, en voorlopig ook de taken van de twee FEERRs over.De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, bevestigde gisteren in commissie overigens nog een deel van de middelen voor expansiesteun te willen gebruiken voor een lineaire Vlaamse lastenverlaging. De expansiesteun wordt geheroriënteerd. Maar minister Gabriëls vindt niet dat alleen nog grote strategische projecten in aanmerking kunnen komen, zoals in het ontwerpdecreet over het economische ondersteuningsbeleid wordt vooropgesteld. Jaak Gabriëls zei bij de steunverlening de KMOs positief te willen discrimineren. MD/WVDV